Indsats til unge med angst og depression

AA

Indsatsen udbydes i 38 kommuner fra 2018.
Se kommuner og tag kontakt HER

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. 38 kommuner deltager lige nu i udvikling af Komiteens ungeindsats målrettet 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression. Indsatsen skal styrke de unges psykiske helbred, reducere deres symptomer samt øge deres motivation til at tage uddannelse og arbejde og forebygge frafald fra samme. 

Unge AogD

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1], og det anslås at op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mentale helbredsproblemer [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan generelt få store negative konsekvenser for de unge. Derfor testes det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression [3] i løbet af 2017-2019 på 15-25-årige med symptomer på angst og depression. Samtidig afprøves nye organisationsstrukturer og rekrutteringsstrategier.

Status på projektet

I perioden 2017-2019 afprøves kursetLÆR AT TACKLE angst og depressionblandt unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal styrke unges mestring af symptomer på angst og depression samt deres tilknytning til uddannelse og arbejde

I efteråret 2017 uddannede Komiteen de første ungeinstruktører og pilotafprøvede indsatsen i 10 kommuner. I 2018 udbydes indsatsen i mindst 40 kommuner.

Statens Institut for Folkesundhedhar gennemført en evaluering af pilotafprøvningen. Samlet set viser evalueringen, at: 

  • 60 % er blevet bedre til at håndtere deres symptomer
  • 72 % er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig
  • 85 % oplever kurset som relevant eller meget relevant for deres situation
  • 83 % er tilfredse eller meget tilfredse med kurset

Udbytte og tilfredshed svarer til det, man ser på kurset for voksne.

Blandt de unge, der deltog i undersøgelsen, var 35 % under uddannelse, 4 % i arbejde og 54 % uden for uddannelse og arbejde. Alle havde symptomer på angst og depression. 28 % oplevede desuden symptomer på stress. 

I 2018-2019 gennemføres en effektevaluering af kurset. Evalueringen skal undersøge kursets effekt på de unges symptomer og mestring samt effekt på tilknytning til uddannelse og job. Evalueringen gennemføres afStatens Institut for Folkesundhed. 

Foruden pilotrapporten er der udarbejdet en række anbefalinger til implementering. Rapport og anbefalinger kan læses HER.

Udvikling og national udbredelse 
Ungeindsatsen udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i 38 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og vil være færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019.

Evidensbaseret indsats
Ungeindsatsen er baseret på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, som bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Kurset har tidligere vist at kunne reducere symptomer på angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungdomsuddannelserne [4]. 

LÆR AT TACKLE-programmet er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af mere end 30 års forskning i mestring [5]. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.

LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge kan udbydes af kommuner, regioner,  patientforeninger og andre organisationer.  Ønsker din organisation at udbyde kurset, bedes du kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kontakt 

Chefkonsulent Lea Hegaard
Mail la@sundkom.dk
Tel. 2266 2671 / 3547 5741

 


[1] http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852123/FULLTEXT01.pdf

[2] http://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

[3] https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/evaluering-af-satspuljeprojektet-laer-at-tackle-angst-og-depression

[4] /media/117568/l_r_at_tackle_angst_og_depression_-_erfaringer_med_unge_kfs_2016.pdf

[5] http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html

Se også: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF