Mange målgrupper kan nåes med LÆR AT TACKLE

AA

Erfaringer har vist, at mange forskellige borger- og patientgrupper kan have stor nytte af redskaberne og metoderne bag LÆR AT TACKLE. Derfor arbejder vi løbende med udvikling af kurserne, så vi kan nå nye målgrupper. 

I 2017 opstartede og viderebearbejdede vi følgende indsatser:  

Unge aogD custom

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge
Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en. En ny indsats skal hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. Læs mere HER  

LÆR AT TACKLE - nemt dansk 2 tørklædekvinde

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk
En sprogligt forenklet version af LÆR AT TACKLE angst og depression skal medvirke til, at andetsprogede bedre kan forstå undervisningen. Projektet udvikles i samarbejde med Gladsaxe og Aalborg Kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrermedicinsk klinik, Hvidovre Hospital. Læs mere HER

Online 2017

LÆR AT TACKLE angst og depression – Online
En e-læringsudgave af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression skal sikre, at også borgere, som er forhindret i at deltage på gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde, kan få tilbudt kurset. Læs mere HER

Pårørende - hænder

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler symptomer på stress, mistrivsel og nedtrykthed. Hver femte bliver ligefrem syg af belastningen. Derfor har Komiteen - i samarbejde med Københavns Kommune - udviklet et LÆR AT TACKLE-kursus målrettet voksne pårørende til voksne med langvarig sygdom. Kurset gik i drift  ved udgangen af 2017. Læs mere HER

Færdigudviklede indsatser til andre målgrupper 
Socialt udsatte har ofte et stort udbytte af LÆR AT TACKLE, men kan være svære at få til at deltage på kurser, som ligger i sundheds- og jobcentre. Derfor har vi tidligere – i samarbejde med kommunerne – indgået partnerskaber med organisationer, som har været brobygger til flere af disse målgrupper. Se eksempler på vores gode erfaringer nedenfor. 

almene boliger

LÆR AT TACKLE i almene boligområder
LÆR AT TACKLE-kurserne tilbydes lokalt i almene boligområder, hvor koncentrationen af borgere med langvarig sygdom er større i end i den øvrige befolkning. Dermed kommer kurserne til borgeren, frem for omvendt. Læs mere HER

værested

LÆR AT TACKLE på væresteder
En indsats på væresteder, hvor socialt udsatte føler tryghed og allerede har deres gang. Kurset styrker brugerne i at håndtere deres sygdomme og giver dem redskaber til at skabe struktur i hverdagen. Læs mere HER