Mange målgrupper kan nåes med LÆR AT TACKLE

AA

Erfaringer har vist, at mange forskellige borger- og patientgrupper kan have stor nytte af redskaberne og metoderne bag LÆR AT TACKLE. Derfor arbejder vi løbende med udvikling af kurserne, så vi kan nå nye målgrupper. 

I 2017-2018 opstartede og viderebearbejdede vi følgende indsatser:  

Unge AogD

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge
Psykisk sygdom i ungdomsårene kan være afgørende for, om unge klarer sig på sigt, både økonomisk og socialt. Denne ungeindsats hjælper 15-25-årige, der har symptomer på angst eller depression. Indsatsen udbydes i mere end 40 kommuner. Læs mere HER  

Nemt Dansk

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk
Sprogligt forenklede LÆR AT TACKLE-kurser medvirker til, at andetsprogede bedre kan forstå undervisningen. Projekt NEMT DANSK udvikles i samarbejde med Gladsaxe og Aalborg Kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrermedicinsk klinik, Hvidovre Hospital. Læs mere HER

Online

LÆR AT TACKLE angst og depression – Online
En e-læringsudgave af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression sikrer, at borgere, som er forhindret i at deltage på gruppeforløb, der kræver fysisk fremmøde, også kan få tilbudt kurset. Kurset er gået i drift i 2019. Læs mere HER

Pårørende

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Næsten halvdelen af alle pårørende udvikler symptomer på stress, mistrivsel og nedtrykthed. Hver femte bliver ligefrem syg af belastningen. Derfor har Komiteen - i samarbejde med Københavns Kommune - udviklet et LÆR AT TACKLE-kursus målrettet voksne pårørende til voksne med langvarig sygdom. Kurset gik i drift  ved udgangen af 2017. Læs mere HER

Færdigudviklede indsatser til andre målgrupper 
Socialt udsatte har ofte et stort udbytte af LÆR AT TACKLE, men kan være svære at få til at deltage på kurser, som ligger i sundheds- og jobcentre. Derfor har vi tidligere – i samarbejde med kommunerne – indgået partnerskaber med organisationer, som har været brobygger til flere af disse målgrupper. Se eksempler på vores gode erfaringer nedenfor. 

Bolig

LÆR AT TACKLE i almene boligområder
LÆR AT TACKLE-kurserne tilbydes lokalt i almene boligområder, hvor koncentrationen af borgere med langvarig sygdom er større i end i den øvrige befolkning. Dermed kommer kurserne til borgeren, frem foromvendt. Læs mere HER

Væresteder

LÆR AT TACKLE på væresteder
En indsats på væresteder, hvor socialt udsatte føler tryghed og allerede har deres gang. Kurset styrker brugerne i at håndtere deres sygdomme og giver dem redskaber til at skabe struktur i hverdagen. Læs mere HER