Kvalitetssikring

AA

Komiteen for Sundhedsoplysning sikrer løbende, at LÆR AT TACKLE udbydes og gennemføres jævnfør programmets dokumenterede metoder og aktuelle undervisningsmaterialer.    

 • Brugerorganisationerne får grundig støtte og oplæring i opstart af kurserne.  
 • Brugerorganisationerne supporteres løbende omkring drift af kurserne.
 • Kurserne ledes af instruktører, som har gennemført et eller flere strukturerede uddannelsesforløb under LÆR AT TACKLE-programmet.
 • Instruktørerne har løbende adgang til sparring med masteruddannede instruktører. 
 • Alle instruktørers indsats vurderes hvert 2. år for at sikre kvaliteten af undervisningen. Instruktører, som godkendes efter revurdering, kan fortsætte med at undervise. 
 • Alle kurserne evalueres løbende i kommunerne. Evalueringerne kan bruges af den enkelte kommune til kvalitetsudvikling af indsatsen. 
 • Alle programmer er effektevalueret eller under effektevaluering.

  EKSEMPLER på effektevalueringer:

  En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er moderat til høj evidens for effekten af LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Hent rapporten HER

  En anden rapport fra Sundhedsstyrelsen vurderer, at LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes symptomer på angst, symptomer på depression og tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression samt opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne. Hent rapporten HER
link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx