Baggrund for kurserne

AA

LÆR AT TACKLE-kurserne bygger på kognitiv indlæringspsykologi. Kursusprogrammet er udviklet på Stanford University på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom.

I Danmark er det Komiteen for Sundhedsoplysning, som udbyder programmet til kommuner og brugerorganisationer. 

Den amerikanske filosof og psykolog Albert Bandura er teoretisk ophavsmand til patientuddannelsen. 

Kurserne tager udgangspunkt i 4 centrale emner, opstillet af Bandura. Formålet er at opbygge den enkeltes evne til at sætte sig et mål og nå det (self-efficacy).

De fire emner: 

  • At opstille mål og nå dem via handleplaner og problemløsning
  • Revurdering af symptomer
  • Brug af rollemodeller
  • Gruppedynamik
     

Handleplaner og deres virkning:

  • Slides fra oplæg om forskning i handleplaner og deres virkning HER
  • Professor Kate Lorig, Stanford Universitet, om baggrunden for kurserne HER

link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx