Nyhedsbrev marts 2018

AA
  • Evaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge
  • Pilotafprøvning af LÆR AT TACKLE angst og depression - online

 

Evaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge

Unge - ben

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge blev i efteråret 2017 afprøvet i 10 kommuner. Statens Insti-tut for Folkesundhed har gennemført en evaluering af afprøvningen.

Evalueringen viser blandt andet at:

  • Indsatsen fungerer godt blandt unge
  • De unge får redskaber til at håndtere deres symptomer
  • De unge oplever indsatsen som relevant for deres situation

Udover pilotrapporten er der udarbejdet en række anbefalinger til implementering. Rapport og anbefalinger kan læses HER.

I 2018 bliver der gennemført en effektevaluering i 39 kommuner. Læs mere om projektet HER

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk / 2266 2671 / 3547 5741 eller projektkoordinator Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / 2029 3126.

 

Pilotafprøvning af LÆR AT TACKLE angst og depression - online

Online 2017

LÆR AT TACKLE angst og depression – online er et kursus målrettet voksne, der erforhindret i at følge gruppeforløb med fysisk fremmøde fx på grund af
social angst, manglende overskud, tristhed, geografisk isolation eller ønske om anonymitet.

”Det var overvældende at opleve, at de andre
havde samme problemer 
som mig selv.”

                                               Onlinekursist

Indsatsen afprøves i sin helhed på pilotkurser i foråret 2018. Kommuner, som udbyder LÆR AT TACKLE angst og depression, kan tilmelde borgere til onlinekurset.

Særlige fordele ved indsatsen:

  • Der er mulighed for at være anonym over for instruktør og medkursister
  • Kurset kan følges hvor som helst, blot man har adgang til pc og internet
  • Størstedelen af kurset er tilgængeligt, når det passer kursisten bedst
  • Man kan genbesøge særligt relevante undervisningsaktiviteter

Læs mere om projektet HER 

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Nicolaj Holm Faber, nhf@sundkom.dk / 2267 1012 / 3547 5741 eller IT-projektleder Casper Christiansen, cc@sundkom.dk / 2164 2533.