ABONNEMENT

AA

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder fem abonnementstyper under ’Licensaftalen’, der stiller en række krav, som brugerorganisationen skal leve op til.

Alle abonnementstype indeholder ydelser, som sikrer, at brugerorganisationen afholder kurser af høj kvalitet og lever op til kravene i licensaftalen.

Abonnementerne giver licenshavere ret til at afholde de fem kursustyper under LÆR AT TACKLE-programmet, så ofte det ønskes.


Licensaftalen
 

En licensaftale omfatter, at brugerorganisationen udpeger en licensansvarlig samt en koordinator for den samlede aktivitet i organisationen. Koordinator er Komiteen for Sundhedsoplysnings kontaktperson i alle forhold vedrørende kursusprogrammerne.

Efter aftalens indgåelse fremsendes intropakke med undervisningsmaterialer til opstart af kurser samt håndbog for koordinatorer.


Forpligtelser

Godkendelsen til at udbyde LÆR AT TACKLE indebærer, at brugerorganisationerne over for Komiteen for Sundhedsoplysning forpligter sig til at:

  • Anvende programmet i sin helhed og ikke at plukke elementer ud og bruge disse i anden sammenhæng
  • Afgive skriftlig afrapportering af aktiviteter én gang om året til Komiteen for Sundhedsoplysning
  • Kvalitetssikre programmet ved at følge de angivede retningslinjer herfor.  


Dette indebærer følgende:

  1. Undervisning skal varetages af instruktører, der har gennemgået LÆR AT TACKLE--instruktøruddannelsen
  2. Der skal altid være to uddannede instruktører til stede ved hvert kursus
  3. De uddannede instruktører skal modtage vejledning og være godkendt
  4. Instruktører gennemfører en revurdering hvert 2. år
  5. Kursusdeltagerne skal gives lejlighed til at evaluere kurset skriftligt

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at få tilsendt materiale om abonnementet.

link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx