Har du kroniske eller langvarige smerter, som forringer din livskvalitet?

Lær at håndtere dine smerter på nye måder, så smerterne træder i baggrunden, og du kan få dit overskud tilbage!