Kursusevaluering

AA

Brugerorganisationer er gennem licensaftalen forpligtet til at give deres kursister mulighed for at evaluere kurserne skriftligt. Komiteen for Sundhedsoplysning stiller i den forbindelse evalueringsredskabet SurveyXact til rådighed.

Når man evaluerer ved hjælp af SurveyXact, kan man bruge 2 spørgeskemaer: ét til de kursister, der har gennemført kurset og ét til dem, der er faldet fra. Du finder spørgeskemaerne herunder. 

 

I 2018 evaluerer frafaldne kursister stadig elektronisk

Vi har haft gode erfaringer med at lade frafaldne kursister evaluere elektronisk via e-mail i 2017. Vi har lavet en foreløbig status, der viser, at svarprocenten næsten er fordoblet siden 2016. Derfor fortsætter vi med denne procedure i 2018.

Som koordinator har du fået tilsendt et link, som du skal bruge, når du sender spørgeskemaet ud til frafaldne kursister via e-mail. Hvis du har mistet mailen med linket eller er ny koordinator, kan du få tilsendt en ny - kontakt Ann Sofie Nilsson på an@sundkom.dk eller Esther Lind Stokkebæk på els@sundkom.dk

I guiden Evaluering i SurveyXact trin for trin kan du læse mere om, hvordan du sender spørgeskemaet ud til de frafaldne kursister. Der står også, hvordan du indtaster besvarelser udfyldt på papir af gennemførte kursister. 

 

Analyse af data

Via SurveyXact kan du hurtigt og enkelt trække evalueringsresultater ud i form af tabeller og figurer ud. Resultaterne kan bruges som dokumentation til beslutningstagere, samarbejdspartnere og instruktører samt i arbejdet med at forbedre kvaliteten af kurserne lokalt. 

I vejledningen Evaluering i SurveyXact - trin for trin kan du læse mere om, hvordan man gennemfører evalueringen og læse, hvordan du selv udarbejder rapporter i SurveyXact. Du kan også årligt bestille en rapport hos Komiteen for Sundhedsoplysning ved at skrive til Ann Sofie Nilsson på an@sundkom.dk.  

Komiteen for Sundhedsoplysning offentliggør årligt nationale opgørelser for hvert af kursusprogrammerne.

 

Support

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder support i forbindelse med evaluering. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål vedrørende spørgeskemaer, indtastning, analysearbejde mv. Kontakt projektkoordinatorAnn Sofie Nilsson på an@sundkom.dk eller telefon 20 29 31 26.

 

Evalueringsspørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom – spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom gennemførte 2018

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom frafaldne 2018

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kroniske smerter gennemførte 2018

LÆR AT TACKLE kroniske smerter frafaldne 2018

 

LÆR AT TACKLE angst og depression - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE angst og depression gennemførte 2018

LÆR AT TACKLE angst og depression frafaldne 2018


LÆR AT TACKLE job og sygdom - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE job og sygdom gennemførte 2018

LÆR AT TACKLE job og sygdom frafaldne 2018

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende gennemførte 2018

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende frafaldne 2018

 

Spørgeskemaerne revideres ved hvert årsskifte. Hvis du har forslag til ændringer i spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Ann Sofie Nilsson på an@sundkom.dk.