Kursusevaluering

AA

Brugerorganisationer er gennem licensaftalen forpligtet til at lade kursisterne evaluere kurserne. 

Til evaluering af et kursus skal du bruge 2 spørgeskemaer: ét til de kursister, der har gennemført kurset og ét til dem, der er faldet fra. Du finder spørgeskemaerne herunder. 

 

I 2017 evaluerer frafaldne kursister elektronisk

Som noget nyt kan du i 2017 sende spørgeskemaet til frafaldne kursister ud elektronisk til kursistens e-mail-adresse. Som koordinator har du fået tilsendt et link, som du skal bruge, når du sender spørgeskemaet ud til frafaldne kursister via e-mail (læs mere i guiden Evaluering i SurveyXact trin for trin på side 13).
Hvis du har mistet mailen med linket, kan du få tilsendt en ny - kontakt Rikke Bach Jensen på rbj@sundkom.dk eller Esther Lind Stokkebæk på els@sundkom.dk

 

Analyse af data

Som redskab til dataanalyse stiller Komiteen for Sundhedsoplysning programmet SurveyXact til rådighed. Via programmet kan du hurtigt og enkelt trække tabeller og figurer ud. Resultaterne kan bruges som dokumentation til beslutningstagere, samarbejdspartnere og instruktører samt i arbejdet med at forbedre kvaliteten af kurserne lokalt. 

I vejledningen Evaluering i SurveyXact - trin for trin kan du læse mere om, hvordan man gennemfører evalueringen og læse, hvordan du selv udarbejder rapporter i SurveyXact. Du kan også årligt bestille en rapport hos Komiteen for Sundhedsoplysning ved at skrive til Rikke Bach Jensen, rbj@sundkom.dk.  

Komiteen for Sundhedsoplysning offentliggør årligt nationale opgørelser for hvert af kursusprogrammerne.

 

Support

Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder support i forbindelse med evaluering. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har spørgsmål vedrørende spørgeskemaer, indtastning, analysearbejde mv. Kontakt projektkoordinator Rikke Bach Jensen på mail rbj@sundkom.dk eller telefon 3046 8455.

 

Evalueringsspørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom – spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom gennemførte 2017

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom frafaldne 2017

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE kroniske smerter gennemførte 2017

LÆR AT TACKLE kroniske smerter frafaldne 2017

 

LÆR AT TACKLE angst og depression - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE angst og depression gennemførte 2017

LÆR AT TACKLE angst og depression frafaldne 2017


LÆR AT TACKLE job og sygdom - spørgeskemaer

LÆR AT TACKLE job og sygdom gennemførte 2017

LÆR AT TACKLE job og sygdom frafaldne 2017

 

Spørgeskemaerne revideres ved hvert årsskifte. Hvis du har forslag til ændringer i spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Rikke Bach Jensen, rbj@sundkom.dk.