AA

Vil du gerne deltage på et kursus? Så skal du kontakte en af LÆR AT TACKLE-kommunerne. Find kontaktoplysninger her.

For øvrige spørgsmål kontaktes sekretariatet.


 

Vibeke Bræstrup
Chefsekretær

E-mail: vb(a)sundkom.dk
Telefon: 35 47 57 41                          
Vibeke Nyt

  


 

Nicolaj Holm Faber
Chefkonsulent 

Kandidat i filosofi og retorik
E-mail: nhf(a)sundkom.dk
Telefon: 22 67 10 12                          
Nicolaj

Ansvarsområder: Projektledelse og nye projekter


 

Lea Hegaard 
Chefkonsulent

Kandidat i psykologi og 
kommunikation
E-mail: la(a)sundkom.dk
Telefon: 22 66 26 71                           
Lea

Ansvarsområder: Projektledelse og nye projekter


  

Malene Norborg Petersson
Specialkonsulent
 
Kandidat i folkesundhedsvidenskab
E-mail: mn(a)sundkom.dk
Telefon: 30 27 77 47                            
malene

Ansvarsområde: Projektledelse

 


  

Louise Andrés
Projektkoordinator  

Kandidat i pædagogisk psykologi
E-mail: lan(a)sundkom.dk 
Telefon: 20 58 07 97                            
malene

Ansvarsområde: Projektkoordinering


 

 

Ann Sofie Sofiendal Nilsson (barsel)
Projektleder
 
Kandidat i folkesundhedsvidenskab
E-mail: an(a)sundkom.dk
                          

Anne Sofie

Ansvarsområde: LÆR AT TACKLE – for unge, evaluering og SurveyXact


 

Nete Bang-Hansen
Projektkoordinator
 
Kandidat i pædagogisk sociologi
E-mail: nbh(a)sundkom.dk
Telefon: 20 46 53 93                            

Nete Bang-Hansen

Ansvarsområde: Undervisning og Vejledning

 


 

Tine Bo Andresen
Projektkoordinator 

Kandidat i Sundhedsfremme og pædagogik
E-mail: tba(a)sundkom.dk
Telefon: 51 33 18 53 

 

                        

Tine Bo Andresen

 


 

Casper Christiansen
IT-projektleder
 
Kandidat i Digital Design og Kommunikation
E-mail: cc(a)sundkom.dk
Telefon: 21 64 25 33                            

Casper C

Ansvarsområde: LÆR AT TACKLE – Online


 

Birgitte Sabra
Kommunikationschef / PU
 
Kandidat i kommunikation, sprog og medier
E-mail: bs(a)sundkom.dk
Telefon: 51 42 42 02                         

Birgitte Sabra

Ansvarsområde: Kommunikation, presse og PR 


 

 

Esther Lind Stokkebæk
Projektkoordinator     

Kandidat i statskundskab                    
E-mail: els(a)sundkom.dk
Telefon: 23 88 48 01                              

                        

Esther Lind Stokkebæk

 


 

Freja Hilt Nissen 
Junior Projektmedarbejder                          
E-mail: fhn(a)sundkom.dk

 

                      

                                                         
link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx