Tjekliste for instruktører

AA

Nedenstående tjekliste kan hjælpe dig til at huske de små detaljer i planlægningen og forberedelsen af instruktørkurset.

 • Tjek på hjemmesiden www.patientuddannelse.info, at du benytter den seneste udgave af manualen
   
 • Bed din koordinator om en deltagerliste, så du kan føre protokol over deltagernes fremmøde
   
 • Hvis der er flere end 14 kursister, så påregn, at modulerne skal forlænges med 15 minutter, for at kurset kan gennemføres på forsvarlig vis.
   
 • Skriv kursusprogrammet på en flipover og hæng programmet op ved starten af hvert modul
   
 • Overhold tidsrammerne for hver aktivitet på kurset
   
 • Bed hver deltager om at udarbejde en handleplan i hvert modul og indled med feedback i Modul 2-6. Du må ikke springe dette over
   
 • Hvis nogle af deltagerne er tilbageholdende med at deltage i aktiviteterne, så bed dem på en venlig måde om at være med – tving dem ikke
   
 • Husk at demonstrere aktiviteterne korrekt – vær rollemodel. Dette er især vigtigt ved udarbejdelse af handleplan og feedback
   
 • Tal ikke om dig selv i mere end ét minut, når du bruger personlige eksempler
   
 • Tilskynd deltagerne til at stille spørgsmål. Læg spørgsmålet ud til gruppen, hvis du vurderer, at det egner sig til det. Spørg: ”Hvad siger I til det?” eller: ”Hvad er jeres erfaring?” Egner spørgsmålet sig ikke til drøftelse i gruppen, så besvar selv spørgsmålet. Hvis du ikke kender svaret, så sig, at du finder ud af det til næste gang. Spørg evt. din koordinator
   
 • Tag styring af diskussionen for at forhindre enkeltpersoner i at tage monopol på den
   
 • Sørg for, at diskussionerne koncentrerer sig om emnet
   
 • Problemer skal først diskuteres af gruppen (dvs. løsninger ved hjælp af en idérunde)
   
 • Styrk den enkeltes selvtillid på hvert modul verbalt eller non-verbalt (ved at nikke osv.)
   
 • Hvis en deltager ikke møder op til et modul, så kontakt din koordinator efter modulet, sådan at koordinator kan kontakte den pågældende kursist
   
 • Etabler et ressourcebord med information om relevante tilbud til kursisterne. Opfordr kursisterne til selv at tage informationsmateriale med til ressourcebordet

Hent tjeklisten for instruktører som pdf.