Tjekliste for instruktører

AA

Brug Tjeklisten til at huske detaljer i planlægning og forberedelse af dine LÆR AT TACKLE-kurser


ž       Tjek på hjemmesiden www.patientuddannelse.info under
         Instruktørinfo, at du benytter den seneste udgave af manualen.

ž       Bed din koordinator om en deltagerliste, så du kan føre protokol over
         deltagernes fremmøde.

ž       Hvis der er flere end 14 kursister på dit hold, bør hvert modul
         forlænges med 15 minutter, så kurset kan gennemføres på
         forsvarlig vis. Drøft eventuelt dette med din koordinator, der
         i så fald skal informere kursisterne om den forlængede
         undervisningstid inden kursets start.

ž       Vejledninger skal bookes så tidligt som muligt. Er det snart tid til din
         næste vejledning, er det en god ide at nævne det for din koordinator,
         som så kan få booket vejleder.

ž       Husk at din manual er dit vigtigste redskab, da den indeholder mange
         anvisninger og råd til, hvordan du laver et godt kursus for dine
         kursister. 

 

Download Tjekliste for instruktører HER