Instruktørgodkendelse

AA

Instruktørens logbog

Som en del af din instruktøruddannelse modtager du ’Instruktørens logbog’, der er et redskab til instruktørgodkendelse. I logbogen indskriver masterinstruktørerne den feedback, du modtager i forbindelse med din undervisning. Dermed bliver logbogen et godt billede af, hvordan du udvikler dig som instruktør.

Alle instruktører skal regodkendes hvert andet år. Da logbogen også bruges i forbindelse med din regodkendelse, følger bogen dig også som færdiguddannet instruktør.
 

Sådan foregår vejledningen

Som nyuddannet instruktør modtager du vejledning på dine to første kurser - 2 gange i løbet af første kursus og 1 gang i løbet af andet kursus. Din vejleder er en masterinstruktør, der har stor erfaring med kurset. Formålet med vejledningen er at give dig mulighed for at drøfte undervisningen og få redskaber til at tackle situationer, som du kommer ud for som instruktør. Vejledningen varer max. 45 minutter.
 

Under modulet - fokuspunkter for vejledningen

Vejlederen sidder bagest i lokalet og tier under hele modulet. Det vil sige, at vejlederen ikke på nogen måde blander sig undervejs. I løbet af modulet lægger vejlederen - lige som ved undervisningsøvelserne på instruktørkurset - mærke til, om:

  • Instruktørerne følger manualen og gennemfører aktiviteterne efter hensigten
  • Instruktørerne gennemfører feedback/problemløsning som beskrevet i manualen
  • Instruktørerne optræder som rollemodeller
  • Instruktørerne håndterer svære situationer og/eller svære deltagere hensigtsmæssigt


Efter modulet

Det første kvarter efter modulet bruger du og din medinstruktør til at sige farvel til kursisterne og rydde til side. Herefter begynder vejledningen. Under vejledninger er det din medinstruktør og dig, der bestemmer, hvad vejledningen skal handle om. Vejledningen starter med en idérunde over, hvilke situationer fra modulet, instruktørerne gerne vil drøfte. Herefter drøftes hver eneste situation, og der findes løsningsmuligheder ved hjælp af idérunder.
 

Problemløsning uden vejleder

Når man som instruktør har prøvet at modtage vejledning og dermed kender fremgangsmåderne, kan instruktørerne af et kursus indbyrdes bruge de samme metoder til drøftelse og løsning af situationer, som har fundet sted under et undervisningsmodul.


Instruktørcertifikat

Du modtager instruktørcertifikat efter vejledning på to kurser - under forudsætning af, at vejlederen vurderer, at du har ledet kurserne tilfredsstillende i forhold til de fire ovenstående fokuspunkter for vejledningen.