Få overblik over uddannelsen

AA

Som instruktør har du mulighed for at deltage i mange kurser, som indgår i det samlede uddannelsesforløb. Figuren giver dig et overblik over uddannelsen.

Bilag A - samlet uddannelsesforløb

 

Instruktøruddannelse
Instruktøruddannelsen er et praktisk 4-dages kursus, hvor du uddannes i at undervise på et af vores fire LÆR AT TACKLE-kurser. Du vil blive præsenteret for alle de aktiviteter, som din kursusretning indeholder. Du får også selv lov til at undervise, og du vil modtage konstruktiv kritik fra medkursister og kursusledere. Endvidere vil du blive undervist i håndtering af gruppekonflikt.

Tillægsuddannelse
De 2-dages tillægsuddannelser er for certificerede LÆR AT TACKLE-instruktører, som gerne vil kunne undervise på flere kursusretninger. På tillægsuddannelsen introduceres du til den nye kursusretning, du har valgt at opkvalificere dig til. Via undervisningsøvelser, der gives feedback på, træner vi aktiviteter, der har særlig relevans for dit valgte kursus.

Metodekursus
Metodekurset er for uddannede instruktører, der ønsker sparring og ny inspiration til deres undervisning eller en genopfriskning af kursernes vigtigste selvhjælpsredskaber:

  • HANDLEPLAN
  • PROBLEMLØSNING
  • AT TRÆFFE BESLUTNINGER

Udgangspunkt for at deltage på metodekurset er, at du ønsker at genopfriske programmets pædagogik og fremgangsmåder. Desuden har du lyst til at bidrage med eksempler fra ’virkeligheden’ og komme med input til, hvorledes en given problemstilling evt. kan løses.
Kurset er for alle – både nye og mere erfarne instruktører – som underviser på LÆR AT TACKLE. Ønsker du at deltage i metodekurset, bedes du kontakte din koordinator.
Komiteen for Sundhedsoplysning anbefaler instruktører at deltage i metodetræning forud for revurderingen, som sker hvert 2. år. 

Masterinstruktøruddannelse
En masterinstruktøruddannelse kvalificerer dig til at kunne uddanne instruktører. Adgang til masterinstruktøruddannelsen kræver lang undervisningserfaring. Kurset ledes af to t-trainers, der er certificeret af Stanford Universitet. Gennem undervisningsøvelser og rollespil får deltagerne træning i at anvende instruktørmanualen, masterinstruktørmanualen og logbogen – tre centrale redskaber i instruktøruddannelserne. Man bliver undervist i principperne bag programmet. Desuden deltager man aktivt i drøftelser vedrørende implementering og drift af programmet.