Få overblik over uddannelsen

AA

Som instruktør har du mulighed for at deltage i mange kurser, som indgår i det samlede uddannelsesforløb. Figuren giver dig et overblik over uddannelsen.

Bilag A - samlet uddannelsesforløb

 

Instruktøruddannelser
Instruktøruddannelserne er praktiske 4-dages kurser, hvor du uddannes i at undervise på et af vores fem LÆR AT TACKLE-kurser.

På kurset bliver du præsenteret for alle de aktiviteter, som din kursusretning indeholder.
Du får selv lov til at undervise og modtager konstruktiv feed back fra medkursister og kursusledere. Endvidere vil du blive undervist i håndtering af gruppekonflikt.

Tillægsuddannelser
Tillægsuddannelserne er for certificerede LÆR AT TACKLE-instruktører, som gerne vil kunne undervise på flere kursusretninger.

Tillægsuddannelserne foregår online med fokus på, hvordan man som instruktør optræder som god rollemodel på udvalgte aktiviteter med relevans for dit valgte kursus.

Tillægsuddannelsen tilLÆR AT TACKLE hverdagen som pårørendeforegår som et 2-dages kursus, hvor der trænes aktiviteter, der har særlig relevans for kurset.

 

Metodekursus
Metodekurset er for uddannede instruktører, der ønsker sparring og ny inspiration til deres undervisning eller en genopfriskning af kursernes vigtigste selvhjælpsredskaber:

  • HANDLEPLAN
  • PROBLEMLØSNING
  • AT TRÆFFE BESLUTNINGER

Udgangspunkt for at deltage på metodekurset er, at du ønsker at genopfriske programmets pædagogik og fremgangsmåder. Desuden har du lyst til at bidrage med eksempler fra ’virkeligheden’ og komme med input til, hvorledes en given problemstilling evt. kan løses.

Kurset er for alle – både nye og mere erfarne instruktører – som underviser på LÆR AT TACKLE. Ønsker du at deltage i metodekurset, bedes du kontakte din koordinator.

Komiteen for Sundhedsoplysning anbefaler instruktører at deltage i metodetræning forud for revurderingen, som sker hvert 2. år. 

Masterinstruktøruddannelse
En masterinstruktøruddannelse kvalificerer dig til at kunne uddanne instruktører.

Adgang til masterinstruktøruddannelsen kræver lang undervisningserfaring. Kurset ledes af to t-trainers, der er certificeret af Stanford Universitet.

Gennem undervisningsøvelser og rollespil trænes man i at anvende instruktørmanualen, masterinstruktørmanualen og Instruktørens logbog – tre centrale redskaber i instruktøruddannelserne. Man bliver undervist i principperne bag programmet. Desuden deltager man aktivt i drøftelser vedrørende implementering og drift af programmet.