Kursernes effekt

AA

Alle LÆR AT TACKLE-kurserne effektevalueres. Evalueringerne kan hentes nedenfor. 

LÆR AT TACKLE angst og depression
Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2016 rapporten Evaluering af Satspuljeprojektet LÆR AT TACKLE angst og depression, som vurderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes:

 • symptomer på angst
 • symptomer på depression
 • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
 • tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

For nogle grupper er effektstørrelserne moderate. Moderate effektstørrelser er det, man typisk ser ved behandling af depression med terapi. Evalueringsrapporten konkluderer, at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

Evaluering HENT
Resume af evaluering 
HENT

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom
Fra udenlandske studier ved man, at mennesker, der har gennemført kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, har opnået følgende effekter:

 • Bedre selvvurderet helbred
 • Reduktion af bekymring for helbred
 • Reduktion af smerte og træthed
 • Reduktion i funktionsnedsættelse
 • Øget fysisk aktivitet
 • Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer
 • Øget self-efficacy

Der er moderat til god evidens for effekterne. 

Review HENT

En dansk undersøgelse viser de samme effekter på danske kursister med langvarig sygdom.  

Evaluering HENT
Resumé af evaluering HENT

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter
En udenlandsk undersøgelse har påvist, at mennesker der deltager i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter opnår følgende effekter:

 • Reduktion af smerte
 • Mindre afhængighed af andre
 • Øgede ressourcer
 • Øget fysisk formåen
 • Øget formåen i dagligdags aktiviteter
 • Øget livstilfredshed
 • Øget vitalitet
 • Øget self-efficacy [1]

En mindre dansk undersøgelse viser, at kursister, der har deltaget på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, oplever færre symptomer på depression og angst, færre smerter, mindre funktionsbegrænsning og færre katastrofetanker. 

Evaluering HENT

En dansk undersøgelse konkluderer, at kursister  på LÆR AT TACKLE kroniske smerter lige efter kurset har positiv, signifikant effekt på følgende: Funktionsnedsættelse, katastrofetanker om smerte, sygdomsbekymring samt følelsesmæssige og fysiske symptomer. Efter 5 måneder er der fortsat positive signifikante effekt på sygdomsbekymring og psykologiske symptomer. AU 2015. 

Evaluering HENT

Resultaterne er udgivet i en forskningsartikel [2] 

 

LÆR AT TACKLE job og sygdom

Indsatsen har stor positiv effekt på ordinær beskæftigelse 81 uger efter forløbet. Derudover opnår deltagerne følgende effekter:

 • Reduktion af bekymring
 • Reduktion i oplevelsen af symptomers alvorlighed
 • Øget kontrol over sygdom

Evalueringen er gennemført med mennesker, der er sygemeldte. Deltagerens oplevelse af kontrol over sygdommen (self-efficacy) inden kurset er afgørende for effekterne.

Mennesker med lav self-efficacy inden kurset får positiv effekt af kurset. Omvendt får mennesker, der før kurset har høj self-efficacy, negativ effekt af kurset. Det anbefales derfor, at potentielle deltagere fremover screenes forud for indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysninghar udviklet et simpelt screeningsredskab til dette.

Evalueringen er gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Evaluering af beskæftigelseseffekt HENT
Evaluering af helbredsrelaterede mål HENT
Kvalitativ evaluering HENT

 

Redskaber til måling af effekt

 • Rapport om oversættelse og validering af redskaber til måling af kursernes effekt, Syddansk Universitet for Komiteen for Sundhedsoplysning HENT
 • Rapport om arbejdet med oversættelse og validering af redskaberne HER

 

[1] Lefort S et al. Randomized controlled trial of a community-based psychoeducation program for the self-management of chronic pain. Pain 1998;74:297-306.

[2] Mehlsen M et al. A prospective evaluation of the Chronic Pain Self-Management Programme in a Danish population of chronic pain patients. Patient Education and Counseling; 2015.