Evaluering

 

Kursernes effekt

AA

Alle LÆR AT TACKLE-kurserne effektevalueres. Evalueringerne kan hentes nedenfor. 

LÆR AT TACKLE angst og depression
Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2016 rapporten Evaluering af Satspuljeprojektet LÆR AT TACKLE angst og depression, som vurderer, at kurset LÆR AT TACKLE angst og depression har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes:

 • symptomer på angst
 • symptomer på depression
 • tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression
 • tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne

For nogle grupper er effektstørrelserne moderate. Moderate effektstørrelser er det, man typisk ser ved behandling af depression med terapi. Evalueringsrapporten konkluderer, at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression.

Kvantitativ rapport HENT
Resume af kvantitativ rapport HENT
Kvalitativ rapport HENT

 

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom
Fra udenlandske studier ved man, at mennesker, der har gennemført kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, har opnået følgende effekter:

 • Bedre selvvurderet helbred
 • Reduktion af bekymring for helbred
 • Reduktion af smerte og træthed
 • Reduktion i funktionsnedsættelse
 • Øget fysisk aktivitet
 • Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer
 • Øget self-efficacy
 • Der er moderat til god evidens for effekterne [1]

En dansk undersøgelse viser de samme effekter på danske kursister med langvarig sygdom [2].

 

LÆR AT TACKLE kroniske smerter
En udenlandsk undersøgelse har påvist, at mennesker der deltager i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter opnår følgende effekter:

 • Reduktion af smerte
 • Mindre afhængighed af andre
 • Øgede ressourcer
 • Øget fysisk formåen
 • Øget formåen i dagligdags aktiviteter
 • Øget livstilfredshed
 • Øget vitalitet
 • Øget self-efficacy [3]

En mindre dansk undersøgelse viser, at kursister, der har deltaget på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, oplever færre symptomer på depression og angst, færre smerter, mindre funktionsbegrænsning og færre katastrofetanker [4]. 

Et større dansk studie konkluderer, at kursister  på LÆR AT TACKLE kroniske smerter lige efter kurset har positiv, signifikant effekt på følgende: Funktionsnedsættelse, katastrofetanker om smerte, sygdomsbekymring samt følelsesmæssige og fysiske symptomer. Efter 5 måneder er der fortsat positive signifikante effekt på sygdomsbekymring og psykologiske symptomer [5].

 

LÆR AT TACKLE job og sygdom
Kurset er under evaluering. Da kurset er udviklet på baggrund af LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, forventes det, at evalueringen viser en række tilsvarende positive effekter.  

 

[1] Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2009.

[2] Lær at leve med kronisk sygdom. Dansk Sundhedsinstitut 2011.

[3] Lefort S et al. Randomized controlled trial of a community-based psychoeducation program for the self-management of chronic pain. Pain 1998;74:297-306.

[4] Mehlsen M et al. A prospective evaluation of the Chronic Pain Self-Management Programme in a Danish population of chronic pain patients. Patient Education and Counseling; 2015.

[5] Mehlsen M et al. LÆR AT TACKLE kroniske smerter. En randomiseret kontrolleret effektevaluering umiddelbart efter kurset og ved 5-måneders opfølgning. Århus Universitetshospital, 2015.