Evaluering

 

Andre undersøgelser

AA

LÆR AT TACKLE angst og depression

 • Evaluering af satspuljeprojektet LÆR AT TACKLE angst og depression HENT
 • Resume af evaluering HENT
 • Kvantitativ rapport HENT

 

 LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge 

 • Erfaringer med unge HENT

 

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom på væresteder

 • Procesevaluering, COWI 2016 HENT
 • Resumé af procesevaluering HENT

 

LÆR AT TACKLE i almene boligområder

 • Procesevaluering af LÆR AT TACKLE angst og depression i almene boligområder, COWI 2016 HENT
 • Resume af procesevauering HENT

 

Effektevaluering LÆR AT TACKLE kroniske smerter 

 • Randomiseret kontrolleret effektevaluering umiddelbart efter kurset og ved 5-måneders opfølgning. Århus Universitetshospital, 2015 HENT
 • Kvalitativ evauering, Århus Universitetshospital 2015 HENT

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

 • Litteraturafdækning om pårørende til patienter med langvarig sygdom og funktionsnedsættelser HENT
 • Evaluering af pårørendekursus HENT 

 

GUIDE til netværk
Praktisk guide med skabeloner til understøttelse af netværksdannelse.

Evaluering af netværksmodel i forbindelse med LÆR AT TACKLE-kurser, COWI 2015 HENT 

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme, Forskningsenheden for Almen Praksis, December 2014 HENT

Netværksgrupper - Systematisk litteraturgennemgang,Komiteen for Sundhedsoplysning, 2013 HENT

Sammenfatning. Netværksgrupper – Systematisk litteraturgennemgang, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2013 HENT

Rapport om udvikling af guide til netværk, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2013 HENT

Pilottest, program for mennesker med symptomer på angst og depression, COWI 2013 HENT

Aktiv med kronisk sygdom - evaluering af Aktiv med kronisk sygdom, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2012 HENT

Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering, Dansk Sundhedsinstitut, 2011 HENT

Sammenfatning af rapport om Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering, Dansk Sundhedsinstitut, 2011 HENT

Projekt mere tid, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011 HENT

LÆR AT TACKLE kroniske smerter – pilotafprøvning, Aarhus Universitetshospital, 2010 HENT

Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, 2009 HENT

Redskaber til måling af effekt:

 • Rapport om oversættelse og validering af redskaber til måling af kursernes effekt, Syddansk Universitet for Komiteen for Sundhedsoplysning HENT
 • Rapport om arbejdet med oversættelse og validering af redskaberne HER