Evaluering

AA

LÆR AT TACKLE-kurserne evalueres løbende, og evalueringsresultaterne anvendes i et fortløbende arbejde med kvalitetsudvikling.

Alle kurserne evalueres i forhold til:

  • Effekter
  • Deltagernes baggrundsdata (køn, alder, sygelighed mv.)
  • Deltagertilfredshed
  • Deltagernes oplevelse af udbytte
  • Den lokale organisering af kurserne

I fanerne under evaluering kan du læse mere om de forskellige evalueringer, resultater mv.

Hvis du vil vide mere om evaluering, bedes du kontakte Lea Hegaard, la@sundkom.dk.

link: http://patientuddannelse.info/kr-sy.aspx
link: http://patientuddannelse.info/aod.aspx
link: http://patientuddannelse.info/kr-sm.aspx
link: http://patientuddannelse.info/jos.aspx