Indsats til unge med angst og depression

AA

Indsatsen udbydes i mere end 40 kommuner 
Se hvilke kommuner og find kontaktinfo HER

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af uddannelse eller job. Indsatsen 'LÆR AT TACKLE angst og depression  – for unge' er målrettet 15-25-årige, der har symptomer på angst og depression. Efter kurset har de unge færre symptomer og markant bedre trivsel. 

Unge AogD

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er baseret på det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression. Indsatsen er udviklet til den unge målgruppe efter opfordring fra en række af landets kommuner, der udtrykte behov for et kursus kun for unge.

Ungeindsatsen effektevalueres i 2018-2020. Første del af evalueringen viser følgende forbedringer hos kursisterne 5 måneder efter kurset:

 • Reduktion af symptomer på angst
 • Reduktion af symptomer på depression
 • Øget trivsel
 • Øget mestring
 • Bedre søvnkvalitet
 • Reduktion af fysiske symptomer, der har psykiske årsager
 • Øget tro på egne evner (self-efficacy) på 3 områder:
  • Troen på at kunne håndtere symptomer på angst og depression
  • Troen på at kunne få følelsesmæssig støtte fra omgivelserne
  • Troen på personlig kontrol

De unge peger desuden på, at de efter kurset føler sig mindre ensomme med deres psykiske udfordringer. Derudover er 76 % af de unge tilfredse eller meget tilfredse med kurset og vil anbefale det til andre.

Evalueringen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed. 

I august 2020 udkommer anden del af evalueringen, som undersøger indsatsens effekt på de unges uddannelse og beskæftigelse.

Baggrund for indsatsen
4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21 [1]. Det anslås at op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mentale helbredsproblemer [2]. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan generelt få store negative konsekvenser for de unge – helt ind i voksenlivet.

Udvikling 
Ungeindsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i 39 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

LÆR AT TACKLE angst og depression - for unge kan udbydes af kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre organisationer.

Kontakt 
Chefkonsulent Lea Hegaard
Mail la@sundkom.dk
Tel. 2266 2671 / 3547 5741

______________________________

[1] http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:852123/FULLTEXT01.pdf

[2] http://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx

Se også: 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76199/cf_202/De_udsatte_b-rn_-_n-gletal.PDF