LÆR AT TACKLE på væresteder

AA

Socialt udsatte i Danmark dør cirka 20 år tidligere end gennemsnits-befolkningen. En af årsagerne er sygdomme, som kunne have været behandlet, hvis de var blevet opdaget i tide.

Et partnerskabsprojekt baseret på LÆR AT TACKLE-kurserne har rustet socialt udsatte mennesker med langvarig sygdom til at mestre dagligdagen bedre. Indsatsen er sket på væresteder, hvor målgruppen allerede har sin gang og føler tryghed.

En procesevaluering af projektet, udført af COWI, konkluderer, at partnerskabsprojektet har nået en gruppe, der sædvanligvis er vanskelig at nå i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Deltagerne angiver en tilfredshed på 100 %! Brugerundersøgelsen viser desuden at:

  • 81 % er blevet bedre til at sætte sig mål og nå dem
  • 75 % er blevet bedre til at håndtere sygdomssymptomer
  • 53 % er blevet bedre til at kommunikere med sundhedsprofessionelle.

COWI vurderer endvidere, at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af mestringsstrategier, sundhed og trivsel blandt brugere af væresteder. På baggrund af de positive resultater fortsætter indsatsen på de deltagende væresteder, og flere nye væresteder er i gang med at implementere indsatsen.

Projektet er et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, en række væresteder og Landsforeningen af VæreSteder (LVS). LVS er en forening, der arbejder for at hjælpe socialt udsatte mennesker med at få et bedre liv ved at bygge bro mellem den enkelte og samfundets aktører og instanser. Partnerskabsprojektet gennemføres på baggrund af en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet på 2,6 mio. kr.

Hent evalueringsrapporten her
Hent resume af rapporten her

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Nicolaj Holm Faber, nhf@sundkom.dk, tlf: 2267 1012 / 3547 5741