LÆR AT TACKLE i almene boligområder

AA

Utryghed, bekymring for afstand, økonomi og sprogbarrierer afholder mange socialt sårbare og etniske minoriteter fra at benytte kommunale sundhedstilbud. For at imødekomme disse grupper har LÆR AT TACKLE-kurserne siden 2015 været udbudt i almene boligområder. Her er koncentrationen af borgere med langvarig sygdom større end i den øvrige befolkning.  

LÆR AT TACKLE-indsatsen er en ny måde at styrke og udvikle beboernes kompetencer på, da den både gavner den enkelte, lokalområdet og fællesskabet. Indsatsen blev i 2016 udbredt til almene boligområder/partnerskaber i 16 kommuner. De deltagende boligområder er beliggende i kommunerne Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Hillerød, Holstebro, København, Køge, Nyborg, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Thisted og Aalborg.

En procesevaluering af projektets første fase viser, at det lykkedes at nå ud til borgere, som ofte ikke benytter denne type indsatser, fx borgere med anden etnisk baggrund. Samtidig viser rapporten, at kurserne får deltagerne til at blive bedre til at tackle deres udfordringer. 

Læs om erfaringer fra Bydelsprojekt3i1 i Esbjerg HER

Hent evalueringsrapporten her
Hent resume af rapporten her  

Projektet er initieret af Komiteen for Sundhedsoplysning og BL - Danmarks Almene Boliger. Det er udviklet og gennemført på baggrund af en bevilling på 3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

BL – Danmarks Almene Boliger – er brancheorganisation for ca. 550 almene boligorganisationer med mere end 560.000 boliger og cirka ca. 1 million beboere.

Spørgsmål om projektet rettes til  projektkoordinator Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf: 3027 7747.