Sig PYT, sig NEJ og bed om HJÆLP!

AA

I maj 2013 falder 59-årige serviceassistent Else Rahbæk Warming og brækker sin hånd. Efterfølgende bliver hendes hånd opereret to gange, men helingsprocessen går langsomt, og Else bliver ved med at have smerter. Men efter en lang sygemelding og kurset LÆR AT TACKLE job og sydom har Else lært at sige PYT og bede om hjælp. Også på jobbet. 

Efter flere operationer meddelte lægerne, at Else måtte indstille sig på, at hendes hånd aldrig ville blive ligeså funktionsdygtig som før bruddet. Hun stod derfor overfor en ny situation; hun skulle nemlig gå på arbejde med smerter, der forhindrede hende i at udføre de samme arbejdsopgaver som tidligere.

Da en jobkonsulent i kommunen i foråret 2015 fortalte hende om mestringskurset LÆR AT TACKLE job og sygdom, sagde hun ja tak til at deltage. I efteråret 2015 ringede vi Else op for at spørge, om kurset havde gjort en forskel i forhold til hendes jobsituation.

Det går godt
Heldigvis er Else tilbage i arbejde som serviceassistent – endda på fuld tid.

»Og det går godt, « fortæller hun, men siger dog, at hun ikke længere er ligeså hurtig til at udføre sit arbejde.

»Der er nogle ting, jeg ikke kan, og jeg er ikke så hurtig, som jeg var før. Men hvis jeg ikke kunne passe mit arbejde, kunne jeg ikke være på arbejdet. Og da lægerne har sagt, at armen ikke bliver bedre, end den er nu, har Fredericia kommune bevilget mig en ugentlig 10-timers fleksjobber som hjælp.«

De ekstra assistent-timer er afgørende for, at Else har kunnet genoptage sit arbejde. Assistenten har nu overtaget de mest belastende opgaver, så Else kan skåne sin hånd og dermed begrænse risikoen for en ny sygemelding.

Vigtig læring
Else er ikke jyde for ingenting, og hendes oplevelse med at deltage i LÆR AT TACKLE job og sygdom udtrykkes også på afmålt jysk med »Kurset var udmærket.« Hun fortæller videre, at hun aldrig har været god til at bede om hjælp, og at hun ofte har overskredet sin smertegrænse og dermed forværret smerterne i sin hånd. Denne bitre erfaring tog hun med på kurset, hvor hendes medkursister gav råd, sparring og ideer til, hvordan hun kunne håndtere sine udfordringer på jobbet. 

»På kurset har vi givet hinanden nogle redskaber, man kan nikke genkendende til. Udvekslet erfaringer. En af mine medkursister lærte mig at bruge PYT-knappen og at tænke, at det der er ikke mit. Det er de andres. Den bruger jeg stadig i dag. Hvis der er noget på arbejdet, jeg ikke kan nå, så tænker jeg PYT med det. Det er ikke mit problem. Hjemme beder jeg om hjælp – på arbejdet bruger jeg PYT-knappen. Jeg har fået nogle rigtig gode værktøjer – fx har jeg lært at sige nej og at bede om hjælp.«

De samme udfordringer
Det som gjorde størst indtryk på Else under kurset var, at så mange havde de samme udfordringer. »Der var så mange på holdet, der var gået psykisk ned på arbejdet på grund af arbejdspres. Det gjort det største indtryk på mig. Det er også noget, jeg selv har oplevet i dagligdagen blandt kollegaer.«

Else har allerede anbefalet kurset til flere andre. Og når hun hører om nogen, der har været syge længe, foreslår hun dem at tale med deres jobcenter om muligheden for at komme med på et kursus. Elses opfordring er hermed videregivet. 

Vil du gerne selv på kursus? Så skal du kontakte din kommune.
Find kontaktoplysninger HER