Masterinstruktøruddannelsen

AA

Masterinstruktøruddannelsen strækker sig over 5 dage. For at deltage på masterinstruktøruddannelsen skal man være uddannet instruktør og have undervist på minimum 10 kurser samt indstilles til uddannelsen af Sekretariatet for Patientuddannelse.

Masterinstruktøruddannelsen ledes af to t-trainers, der er certificeret af Stanford University.

På uddannelsen præsenteres deltagerne for principperne bag programmet. Gennem undervisningsøvelser og rollespil får man træning i at anvende instruktørmanual og masterinstruktørmanual. Desuden drøfter man forskellige aspekter omkring implementering og drift af programmet.

Bilag E masterinstruktøruddannelse

 

Komiteen for Sundhedsoplysning afholder masterinstruktøruddannelser efter behov – dog kræves der mindst 5 kursustilmeldte. Det er vores aktive mastere, som udvælger nye mastere.

Ønsker du at blive masterinstruktør, bedes du kontakte vores sekretariat