Kursusinstruktøruddannelser

AA

Vi har fem instruktøruddannelser målrettet kurserne:

På hver instruktøruddannelse lærer du at undervise på en specifik kursusretning. Du uddannes i at undervise efter den officielle undervisningsmanual og i at anvende specifikke pædagogiske metoder. 

Uddannelsen er praktisk orienteret og målrettet afholdelse af kurser for kommunerne. Uddannelsen varer 2 x 2 dage, og udgifterne til kurset dækkes af kommunerne.

Ønsker du at blive uddannet som instruktør, bedes du kontakte din kommune

Kursusmaterialer:
Instruktørmanualer og kursusbøger

Bilag B instruktøruddannelse